Η μέρα του όμορφου και του άσχημου. Η χρονογραμμή της ομορφιάς Στο Παράρτημα Φωκαίας με τη Τζέφη Μιχαλοπούλου - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών