Οργανισμός - Διοικητικό Συμβούλιο - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών