Φιλολογικά Βραδινά 2015-2016 - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών