Πρόταση για αγορά βιβλίου - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών