4η εκδήλωση: Χαρτογραφώντας αντίθετους κόσμους - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών