Παιδικό τμήμα: Το μομπίλ των βιβλίων - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών