Παιδικό τμήμα: Η μέρα των ανέμων - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών