3η εκδήλωση: Ανάποδες ιστορίες - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών