Παιδικό τμήμα. Η μέρα του όμορφου και του άσχημου - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών