2η χαρτογράφηση. Οι χώρες των ζώων - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών