Παιδικό τμήμα: Επιτραπέζια παιχνίδια - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών