Παιδικό τμήμα: Η μέρα των σκληρών και των μαλακών. Η μέρα των σκαντζόχοιρων - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών