"Γυμνάσιο Ριόλου -Λυκειακές Τάξεις & Δέκατο τρίτο Λύκειο Πατρών" Διδακτική Επίσκεψη και Ξενάγηση - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών