Χριστούγεννα στη Ντορεμίπολη με τη Φρικαντέλα!  - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών