Στ΄Τάξη 10ου Δημοτικού Σχολείου - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών