Καλοκαιρινή Εκστρατεία: ¨΄Ελμερ, ο παρδαλός Ελέφαντας", στο Παράρτημα Φωκαίας - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών