Καλοκαιρινή Εκστρατεία: "Το μαύρο Βιβλίο των Χρωμάτων" στο παιδικό τμήμα της Βιβλιοθήκης - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών