Καλοκαιρινή Εκστρατεία: Ο Βάτραχος είναι βάτραχος! στο Παράρτημα Φωκαίας - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών