1η δράση Φτου και βγαίνω!... - Οι εικόνες μας βάζουν λόγια στο στόμα - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών