Καλοκαιρινή Εκστρατεία: Επιτραπέζια Παιχνίδια, 3η συνάντηση - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών