Δημοτικό Σχολείο Ρίου. Γ΄Τάξη - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών