Ξεκινούν τα "φιλολογικά βραδινά" στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών