Λεωνίδας Καρνάρος : « Σπύρος Σκούρας ο ευεργέτης της Ελλάδος» - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών