Σπύρος Παπουτσάκης: «Υγεία και Γηρατειά». - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών