ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών