Διακοπή λειτουργίας  της Βιβλιοθήκης τον Αύγουστο  - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών