Παρουσίαση του βιβλίου του Λεωνίδα Μαργαρίτη: "Φωνή βοώντος... εν μνημονίω" - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών