Διαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη - Πρόγραμμα εκδηλώσεων   - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών