"Χειμερινό ωράριο Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών