Αναβολή δράσεων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών