ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών