ΚΑΛΟΚΑΙΡΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ -2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών