Αναγνωστήριο Δημοτικής Βιβλιοθήκης: 3η χαρτογράφηση. Οι χώρες των συναισθημάτων - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών