Τα αντίθετα δραπέτευσαν στο πάρκο - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών