Η μέρα του ράβε και του ξήλωνε  - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών