5η εκδήλωση. Μια μέρα με φως και σκοτάδι - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών