Αναγνωστήριο Βιβλιοθήκης: Η μέρα του ύπνου και του ξύπνου - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών