Παράρτημα Φωκαίας: Εκεί που κατοικούν τα άγρια τέρατα - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών