Αναγνωστήριο Δημοτικής Βιβλιοθήκης: Μέρες μουσικής ΙΙ - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών