Παιδικό τμήμα: Η μέρα του σωστού και του λάθους - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών