Παιδικό τμήμα: Μια μέρα με φως και σκοτάδι - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών