Παιδικό τμήμα: Η μέρα του όμορφου και του άσχημου. - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών