Παράρτημα Φωκαίας: Η μέρα των σκληρών και των μαλακών - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών