Παράρτημα Φωκαίας. Μια μέρα με τους  Σούπερ ήρωες! - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών