Παράρτημα Φωκαίας: Ανάποδες ιστορίες - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών