Παιδικό τμήμα Δημοτικής Βιβλιοθήκης: Μια μέρα με τους σούπερ ήρωες. - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών