Κάθε τέλος .... μια καινούργια αρχή. Με την Μαργαρίτα Μπάτα. - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών