Παιδικό τμήμα: Η αρχή και το τέλος μιας ιστορίας - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών