Αναγνωστήριο Δημοτικής Βιβλιοθήκης: Μέρες μουσικής Ι - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών