Βραχναίικα: Η μέρα του πάνω-κάτω, μπρος - πίσω, αριστερά -δεξιά - Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών